< Poprzednie urz?dzenieNast?pne urz?dzenie >

Power Plate Nextgeneration

Modell 2004

Unowocześniony w stosunku do modelu z poprzedniego roku
Model studyjny - nowy

Modele „Next generation” stanowią kontynuację modeli „Classic” marki Powerplate z lat 2001 do 2003. Technologia ta została znacznie uproszczona a design unowocześniony. Elektronika, silniki jak również układ wyświetlaczy, jeśli chodzi o naprawy, stały się mniej czasochłonne. Natomiast głośność oraz intensywność wibracji odpowiada modelom „Classic” Wprawdzie urządzenie to pochodzi z chińskich zakładów produkcyjnych. Jednak techniczny know-how i opracowanie są pochodzenia europejskiego.

_____
eBay  Zapytanie

  Wyślij zapytanie

  więcej

  Leksykon

  Co zawsze chiałeś wiedzieć o treningu wibracyjnym.

  więcej